Αφιέρωσα τον εαυτό μου στη μελέτη της αγάπης τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια και συχνά κατηγορήθηκα σαν αθεράπευτα ρομαντικός. Δεν το αρνούμαι. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι η στάση αυτή υπήρξε στη ζωή μου πλεονέκτημα και όχι εμπόδιο. Μπορεί…