Σε κεντρικό ξενοδοχειακό συγκρότημα της Καλαμάτας, με μεγάλη πληρότητα, η σύνθεση των παραθεριστών-ενοίκων ήταν αντιπροσωπευτική του τουριστικού κύματος που κατακλύζει (και) φέτος τη χώρα μας. Ρώσοι, Βούλγαροι, αρκετοί Βαλκάνιοι εν γένει, Ελληνοαμερικανοί.

Η υποχρεωτική συνύπαρξη στο πρωινό μαζικής κατανάλωσης είναι πρόσφορη…