Τα τελευταία χρόνια η σύγκρουση μεταξύ «προόδου» και «συντήρησης», που δέσποζε για πολλές δεκαετίες στις εκλογικές αναμετρήσεις, εμφανίζεται πλέον, από πολλές πλευρές, σαν παρωχημένη και ανεπίκαιρη, με το επιχείρημα ότι η σύγχρονη πραγματικότητα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της ευρωπαϊκής ενοποίησης…