Τα αυτόνομα όπλα1 επιλέγουν και εγκλωβίζουν στόχους χωρίς…