Όποτε θέλησα να επιχειρήσω μια ανθρωπολογική σκέψη, αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να μιλήσω για τον homo sapiens, αλλά για τον homo-sapiens-demens.1 Δεν μπορούμε να…