Σ’ έναν αιώνα όπου οι επιστημονικές ανακαλύψεις και οι τεχνικές εφευρέσεις άλλαξαν την όψη του κόσμου και εσωτερικά μεταμόρφωσαν εντελώς τον άνθρωπο, επιτρέπεται να εξακολουθούμε να τρέφουμε την παιδική ψυχή με τέτοια απίθανα φαντασιοκοπήματα (τα παραμύθια); Δεν θα έπρεπε ίσως…