Κάποτε μαθαίναμε ότι κάθε κίονας δένεται με το περιβάλλον όπου εγγράφεται όχι ως απλός κίονας αλλά ως κίονας στον χώρο ή ως κίονες με τα μετακιόνιά τους. «Για να καταλάβετε την τέχνη των κιόνων πρέπει να δείτε τα μετακιόνια ως…