Χωρίς αμφιβολία η «εξ αποστάσεως μάθηση» (e-learning) μοιραία θα αποτελέσει μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας των παιδιών, καθώς ο κόσμος μπαίνει σε φάση, η οποία ευρύτατα, και ίσως μερικές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία, αναφέρεται ως «οικονομία της γνώσης» ή…