Ο θάνατος στις φλόγες επιβάλλεται και στα αντικείμενα που αποτυπώνουν τη γλώσσα και τη γνώση: οι φάκελοι και οι κατάλογοι της εφορίας, τα διατάγματα και τα βιβλία. Η καταστροφή των γραπτών κειμένων καταργεί μια μοναδική επινόηση του πολιτισμού. Μέσω της…